Home / Việc Làm Vui / Mẫu Giấy Đi Đường – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui – Cập nhật thông tin mới nhất phù hợp chế độ kế toán của doanh nghiệp

Mẫu Giấy Đi Đường – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui – Cập nhật thông tin mới nhất phù hợp chế độ kế toán của doanh nghiệp

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Giấy đi đường là loại giấy tờ quan trọng và cần thiết đối với những người đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau được cử đi công tác.

Download tại: Mẫu Giấy Đi Đường – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Vai trò của giấy đi đường

  •  Giấy đi đường là loại giấy tờ quan trọng và cần thiết đối với những người đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau được cử đi công tác. Giấy đi đường được xem là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và là cơ sở để thực hiện thanh toán các chi phí phát sinh phục vụ cho công việc trong quá trình công tác.

Số lần cán bộ, người lao động được cấp giấy đi đường cho mỗi lần công tác

  • Vì giấy đi đường có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng tiền và tài chính vào những mục đích hợp lý của cá nhân, của doanh nghiệp nên giấy đi đường chỉ được cấp 01 lần duy nhất cho một đối tượng duy nhất trong một chuyến đi. Nghĩa là không được cấp nhiều hơn một giấy đi đường trong một chuyến đi của cán bộ, công nhân viên, người lao động …. đó.

Tại sao chọn 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui?

  • Nhiều mẫu văn bản trình bày chuẩn và biên soạn sẵn.
  • Ngôn từ chuyên nghiệp sử dụng phù hợp công việc hành chính, trình bày đẹp, rõ ràng thông tin.
  • Download miễn phí file Word, dễ dàng sửa thông tin phù hợp với các nhân và thông tin công ty.

#ViecLamVui #1001MauVanBan #TimViecLamVUI

 

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *